ПРЕДПРИЯТИЕ КАСТРО

ул./бул. ул. 408 бл. 414 ж.к. "Люлин"
София

www.castrobg.com

Телефон 02/8255924
За фирмата
Екипът работи в тези области от 1992 година. Реставрация и консервация на паметници на културата (църкви, манастири, икони, стенописи, дърворезби, книжни фондове, мозайки и други художествени ценности); иконопис и стенопис; окачени стенописи и мозайки на фасади и интериори; изработване на златни покрития - /позлатяване/; гравиране; химически анализи; репродукции / музейни копия и реплики/; както и Западно-европейска живопис, копия /реплики/ на световни шедьоври; обкови; галерийна дейност, курсове, обучение. Може да изберете по каталог модели на стенописи, икони, дърворезби в худ. стилове: византийски, нововизантийски, възрожденски, академичен, които съответстват на православната иконография и отговарят на догматико-каноническите иконографски изисквания. Западно-европейска живопис (за католически храмове), копия /реплики/ на картини от световно известни майстори, както и подаръци за ценители.

Изработваме художествени и музейни копия по класически технологии на старите майстори, ползвайки оригиналните трактати и ерминии.

Фирма Кастро разполага с всички необходими документи и сертификати за качество и гаранция на изработките в страната и чужбина. Предприятието и Президентът на фирмата д-р Михаил Николов са наградени с над 25 почетни грамоти и свидетелства в израз на признание за опазване, подпомагане и развитие на музейното дело и културно-историческото наследство в България и чужбина.
В предлаганите програми, курсове и майсторски класове фирмата се стреми да предложи разнообразие в обучението като теми, които не са представени на други места.
Сайтове на предлаганите курсове, програми и майсторски класове: www.education.castrobg.com
www.castrobg.com/masterclases/

Courses.bg
Powered by